COCOLAND RIVER BEACH RESORT & SPA QUẢNG NGÃI

COCOLAND RIVER BEACH RESORT & SPA QUẢNG NGÃI

by admin

ATM ASIA là đơn vị được công ty Phú điền lựa chọn tư vấn quản lý, tư vấn setup resort và tuyển dụng nhân viên. Các chuyên gia ATM ASIA đang huấn luyện và đào tạo cho nhân viên.

Một số hình ảnh trong công tác huấn luyện, đào tạo.

COCOLAND RIVER BEACH RESORT & SPA

 

COCOLAND RIVER BEACH RESORT & SPA

COCOLAND RIVER BEACH RESORT & SPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top